నీళ్లు ఇవ్వమన్నాడని స్నేహితుడిని చంపేశాడు..

నీళ్లు ఇవ్వమన్నాడని స్నేహితుడిని చంపేశాడు..

న్యూఢిల్లీ: చల్లనినీళ్లు ఇవ్వమన్న వ్యక్తిని అతని స్నేహితుడే చంపేసిన ఆశ్చర్యకర ఘటన ఢిల్లీలో వెలుగుచూసింది. జహంగీర్‌పురి చెందిన సాగర