చర్చిలో ప్రార్థనలు చేసిన పవన్ కళ్యాణ్

చర్చిలో ప్రార్థనలు చేసిన పవన్ కళ్యాణ్

సికింద్రాబాద్: జనసేన అధ్యక్షుడు, నటుడు పవన్ కళ్యాణ్ సికింద్రాబాద్ సెయింట్ మేరీస్ చర్చిలో ప్రార్థనలు చేశారు. పోలాండ్ అంబాసిడర్ ఆడమ్