న్యూఢిల్లీలో మాజీ సైనికుల ‘సైనిక్ ఏక్తా ర్యాలీ’

న్యూఢిల్లీలో మాజీ సైనికుల ‘సైనిక్ ఏక్తా ర్యాలీ’

న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో ఓఆర్‌ఓపీపై మాజీ సైనికులు చేస్తోన్న ఆందోళన కొనసాగుతూనే ఉంది. ఈమేరకు ఇవాళ ఉదయం జంతర్ మంతర్ వద్ద మా