గోడల మధ్య చిక్కుకున్న అరుదైన పులిని కాపాడారు

గోడల మధ్య చిక్కుకున్న అరుదైన పులిని కాపాడారు

ఓ అరుదైన సుమాత్రా జాతికి చెందిన పెద్దపులి జనావాసాల మధ్యలోకి వచ్చింది. భయంతో రెండు ఇళ్లమధ్య చేరింది. 30 అంగుళాల సందు మాత్రమే ఉంది.

కార్మికుడిని చంపిన సుమత్రన్ టైగర్..

కార్మికుడిని చంపిన సుమత్రన్ టైగర్..

జకార్తా: ఇండోనేషియా సుమత్రా దీవుల్లో కనిపించే అరుదైన పులి (సుమత్రన్ టైగర్) ఓ కార్మికుడిని పొట్టనబెట్టుకుంది. యుస్రి ఎఫెండి (34)