ఒంటెత్తు పోకడలను అమెరికా మానుకోవాలి: రష్యా

ఒంటెత్తు పోకడలను అమెరికా మానుకోవాలి: రష్యా

మాస్కో: తమ దేశంపై అమెరికా ఆంక్షలు విధించడాన్ని రష్యా తప్పుబట్టింది. ఇది చాలా ప్రమాదకర విధానమని, తమపై చిన్న చూపులా ఉన్నదని పేర్కొన్