ఎరుపు రంగు క్యాప్సికంతో.. అమోఘమైన లాభాలు..!

ఎరుపు రంగు క్యాప్సికంతో.. అమోఘమైన లాభాలు..!

సాధారణంగా మనలో అధిక శాతం మంది ఆకుపచ్చ రంగులో ఉండే క్యాప్సికంనే ఎక్కువగా వంటల్లో వాడుతుంటారు. కానీ క్యాప్సికంలో నిజానికి ఇతర రంగులు