శ్రీలంక ప్రధాని అత్యవసర సమావేశం

శ్రీలంక ప్రధాని అత్యవసర సమావేశం

కొలంబో: బాంబు పేలుళ్ల నేపథ్యంలో ప్రస్తుత పరిస్థితిని సమీక్షించేందుకు శ్రీలంక ప్రధానమంత్రి రణీల్ విక్రమసింఘే అత్యవసర సమావేశాన్ని ఏర