నీటి సంరక్షణ కోసం ‘జలం - జీవం’

నీటి సంరక్షణ కోసం ‘జలం - జీవం’

హైదరాబాద్ : మహా నగరంలో నీటి సంరక్షణ కోసం ‘జలం - జీవం’ కార్యక్రమాన్ని చేపడుతామని ఐటీ, పురపాలక శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ ప్రకటించారు. మియాప