జాక్‌పాట్ అంటే ఇదీ.. ఆ లాటరీ విలువ 12 వేల కోట్లు!

జాక్‌పాట్ అంటే ఇదీ.. ఆ లాటరీ విలువ 12 వేల కోట్లు!

న్యూయార్క్: నిజమే.. ఆ లాటరీ విలువ 160 కోట్ల డాలర్లు (సుమారు రూ.11756 కోట్లు). అమెరికా లాటరీ చరిత్రలోనే ఇది అతి పెద్ద మొత్తం. వచ్చే

పేరు బయటికి వస్తుందని.. 3600 కోట్ల ప్రైజ్ మనీని తిరస్కరించింది!

పేరు బయటికి వస్తుందని.. 3600 కోట్ల ప్రైజ్ మనీని తిరస్కరించింది!

లక్ష కాదు.. రెండు లక్షలు కాదు.. కోటి అసలే కాదు.. 10 కోట్లు అంతకన్నా కాదు.. 100 కోట్లు..1000 కోట్లు.. అంతకు మించి దాదాపు 3600 కోట్ల