పట్టాలు తప్పిన పూజ సూపర్‌ఫాస్ట్ ఎక్స్‌ప్రెస్

పట్టాలు తప్పిన పూజ సూపర్‌ఫాస్ట్ ఎక్స్‌ప్రెస్

జైపూర్ : రాజస్థాన్‌లోని ఫులేరా రైల్వేస్టేషన్‌కు సమీపంలో పూజ సూపర్‌ఫాస్ట్ ఎక్స్‌ప్రెస్ పట్టాలు తప్పింది. రైలులోని మూడు బోగీలు పట్టా