డబ్బు తీసుకొని ఓటు వేసే సంస్కృతి మారాలి: లక్ష్మీనారాయణ

డబ్బు తీసుకొని ఓటు వేసే సంస్కృతి మారాలి: లక్ష్మీనారాయణ

హైదరాబాద్: డబ్బు తీసుకొని ఓటు వేసే సంస్కృతి మారాలని విశ్రాంత అదనపు డీజీ, వ్యక్తిత్వ వికాస నిపుణులు లక్ష్మీనారాయణ అన్నారు. పొట్టి శ

వ్యక్తిత్వవికాసంపై డాక్టర్ హిప్నో కమలాకర్‌తో ముఖాముఖి

వ్యక్తిత్వవికాసంపై డాక్టర్ హిప్నో కమలాకర్‌తో ముఖాముఖి

హైదరాబాద్ : మానసిక సమస్యలు, వ్యక్తిత్వ వికాసంపై ముఖాముఖి, శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని ఉచితంగా నిర్వహిస్తున్నట్లు స్త్రీ శక్తి పురస్కార్