పార్కులో విరిగిన జాయ్ రైడ్ పైప్..ముగ్గురు మృతి..వీడియో

పార్కులో విరిగిన జాయ్ రైడ్ పైప్..ముగ్గురు మృతి..వీడియో

గుజరాత్‌ అహ్మదాబాద్‌లోని ఓ పార్కులో ప్రమాదం జరిగింది. పర్యాటకులు జాయ్ రైడ్ ఎక్కి ఎంజాయ్ చేస్తుండగా..పైప్ ఒక్కసారిగా విరిగిపోయింద