భారీ కొండచిలువను కాపాడిన అధికారులు..వీడియో

భారీ కొండచిలువను కాపాడిన అధికారులు..వీడియో

ఒడిశా: ఒడిశాలోని పతారగడియా ప్రాంతంలో భారీ కొండచిలువ కలకలం సృష్టించింది. 11 అడుగుల భారీ కొండచిలువ అటవీ ప్రాంతంలో నుంచి జనావాసాల్ల