తెలంగాణ, హర్యానా పెయింటింగ్స్ ఎగ్జిబిషన్

తెలంగాణ, హర్యానా పెయింటింగ్స్ ఎగ్జిబిషన్

హైదరాబాద్: ఏక్‌భారత్ శ్రేష్ఠ్ భారత్ కార్యక్రమంలో భాగంగా శుక్రవారం నుంచి హైదరాబాద్ టూరిజం హోటల్ ప్లాజాలో తెలంగాణ, హర్యానా రాష్ర్టాల