వరిపొలాల్ని ధ్వంసం చేసిన గజరాజులు..వీడియో

వరిపొలాల్ని ధ్వంసం చేసిన గజరాజులు..వీడియో

అసోం: అసోంలో గజరాజులు వీరంగం సృష్టించాయి. హోజాయ్ జిల్లాలోని ఓ గ్రామంలోకి ఏనుగుల గుంపు ప్రవేశించింది. ఏనుగులు వరిపొలాల్లోకి చొరబడ

వరి పొలాల్లో గజరాజుల వీరంగం..వీడియో

వరి పొలాల్లో గజరాజుల వీరంగం..వీడియో

జార్ఖండ్: జార్ఖండ్‌లో ఏనుగులు వీరంగం సృష్టించాయి. ఏనుగుల గుంపు ఖుంటి గ్రామంలోకి ప్రవేశించి..పంట పొలాల్లోకి దూసుకొచ్చాయి. ఏనుగులు

వరి పొలాల్లో గజరాజుల వీరంగం..వీడియో

వరి పొలాల్లో గజరాజుల వీరంగం..వీడియో

జార్ఖండ్: జార్ఖండ్‌లో ఏనుగులు వీరంగం సృష్టించాయి. ఏనుగుల గుంపు ఖుంటి గ్రామంలోకి ప్రవేశించి..పంట పొలాల్లోకి దూసుకొచ్చాయి. ఏనుగులు వ