ఒప్పో నుంచి ఎ7ఎక్స్ స్మార్ట్‌ఫోన్

ఒప్పో నుంచి ఎ7ఎక్స్ స్మార్ట్‌ఫోన్

మొబైల్స్ తయారీదారు ఒప్పో తన నూతన స్మార్ట్‌ఫోన్ ఎ7ఎక్స్‌ను చైనా మార్కెట్‌లో తాజాగా విడుదల చేసింది. ఈ నెల 14వ తేదీ నుంచి ఈ ఫోన్‌ను అ

ఒప్పో ఎ7ఎక్స్ స్మార్ట్‌ఫోన్ విడుదల

ఒప్పో ఎ7ఎక్స్ స్మార్ట్‌ఫోన్ విడుదల

మొబైల్స్ తయారీదారు ఒప్పో తన నూతన స్మార్ట్‌ఫోన్ ఎ7ఎక్స్‌ను చైనా మార్కెట్‌లో ఇవాళ విడుదల చేసింది. త్వరలో భారత్‌లోనూ ఈ ఫోన్‌ను విడుదల