బెంగాల్‌ మినిస్టర్‌ ఇంట్లో కుళ్లిన మృతదేహాలు

బెంగాల్‌ మినిస్టర్‌ ఇంట్లో కుళ్లిన మృతదేహాలు

కోల్‌కతా : పశ్చిమ బెంగాల్‌ మినిస్టర్‌ మోలోయ్‌ ఘటక్‌ నివాసంలో కుళ్లిన మృతదేహాలు లభ్యమయ్యాయి. అన్సాల్‌ పట్టణంలోని మంత్రి ఇంట్లో నుంచ