క్రికెట్ అభిమానులు వంద కోట్ల మంది

క్రికెట్ అభిమానులు వంద కోట్ల మంది

దుబాయ్: ఇండియాలో క్రికెట్‌ను ఓ మతంలా భావిస్తారు. అయితే మిగతా స్పోర్ట్స్‌తో పోలిస్తే ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్రికెట్‌కు అంతగా ఆదరణ లేదు అ