మీ స్పందన కోసం ఎదురు చూస్తుంటా: తాప్సీ

మీ స్పందన కోసం ఎదురు చూస్తుంటా: తాప్సీ

హైదరాబాద్: మహిళా ప్రేక్షకుల స్పందన కోసం తాను ఎదురు చూస్తున్నట్లు నటీ తాప్సీ తెలిపింది. ఆమె నటించిన నామ్‌షబానా మూవీ విడుదలైన విషయం