మైసమ్మ అటవీ ప్రాంతంలో పెద్ద పులి అరుపులు

మైసమ్మ అటవీ ప్రాంతంలో పెద్ద పులి అరుపులు

మహబూబ్‌నగర్ : నవాబుపేట మండలం ఫతేపూర్ మైసమ్మ అటవీ ప్రాంతంలో పెద్ద పులి సంచరిస్తుంది. చాకలిపల్లి నీరసాబ్ తండా సమీపంలో రాత్రి తొమ్మిద