మై హైదరాబాద్ - మై రెస్పాన్స్‌బులిటీ

మై హైదరాబాద్ - మై రెస్పాన్స్‌బులిటీ

వినూత్న కార్యక్రమానికి జీహెచ్‌ఎంసీ శ్రీకారం హైదరాబాద్ : స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని నగరాన్ని మరింత పరిశుభ్రంగా ఉంచ