థియేటర్లలో పదార్థాలపై ఎమ్మార్పీ కంటే ఎక్కువ వసూలు చేయొద్దు

థియేటర్లలో పదార్థాలపై ఎమ్మార్పీ కంటే ఎక్కువ వసూలు చేయొద్దు

హైదరాబాద్: సినిమా థియేటర్లలో పదార్థాలపై ఎమ్మార్పీ కంటే అధికంగా వసూలు చేయరాదని రాష్ట్ర తూనికలు, కొలతల శాఖ కంట్రోలర్‌ అకున్ సబర్వాల్