మిరాజ్-2000 ప్రత్యేకతలు..

మిరాజ్-2000 ప్రత్యేకతలు..

జైషే ఉగ్రవాద శిబిరాలపై మొత్తం 12 మిరాజ్-2000 యుద్ధ విమానాలు మెరుపుదాడి చేసిన సంగతి తెలిసిందే. భారత వైమానిక దళం మెరుపుదాడులు చేసి స