క్రికెట్లో ఇలాంటి కామెడీ వీడియో చూసి ఉండరు!

క్రికెట్లో  ఇలాంటి కామెడీ వీడియో చూసి ఉండరు!

లండన్: క్రికెట్ ఆటలో అనూహ్యంగా అప్పుడప్పుడూ సరదా సన్నివేశాలు చోటుచేసుకుంటాయి. ఆ ఫన్నీ సన్నివేశాలు కాస్త మ్యాచ్‌ను వీక్షిస్తున్న వ