కోటి డెబ్బై లక్షల విలువ చేసే పాము విషం స్వాధీనం

కోటి డెబ్బై లక్షల విలువ చేసే పాము విషం స్వాధీనం

ముంబై : మహారాష్ట్రలోని మంద్వా జెట్టీ ఏరియాలో నిన్న పోలీసులు తనిఖీలు నిర్వహించారు. పాము విషం కలిగి ఉన్న ముగ్గురు వ్యక్తులను పోలీసుల