మృతదేహాన్ని ముక్కలు చేసి టాయిలెట్‌లో పడేశాడు..

మృతదేహాన్ని ముక్కలు చేసి టాయిలెట్‌లో పడేశాడు..

ముంబై : అప్పు తీర్చడం లేదని ఓ వ్యక్తిని మరో వ్యక్తి కిరాతకంగా హత్య చేసి.. ఆ తర్వాత మృతదేహాన్ని ముక్కలు ముక్కలుగా చేసి టాయిలెట్‌లో