రాహుల్‌.. జెంజం వేసుకున్నావా.. నీ గోత్ర‌మేంటి ?

రాహుల్‌.. జెంజం వేసుకున్నావా.. నీ గోత్ర‌మేంటి ?

ఇండోర్: కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉపాధ్య‌క్షుడు రాహుల్ గాంధీ.. ఇవాళ ఉజ్జ‌యినిలోని మ‌హాకాలేశ్వ‌ర్ ఆల‌యాన్ని సంద‌ర్శించారు. జ్యోతిర్లింగ‌మైన

మహాకాలేశ్వరుడికి భస్మ ఆరతి

మహాకాలేశ్వరుడికి భస్మ ఆరతి

ఉజ్జయిని: మధ్యప్రదేశ్‌లోని ఉజ్జయినిలో ఉన్న మహాకాల ఆలయంలో ఇవాళ విశేష పూజలు నిర్వహించారు. జ్యోతిర్లింగమైన మహాకాలేశ్వరుడికి ఇవాళ భస్మ