మంత్రిలా కాదు.. పెద్ద మేస్త్రీలా పని చేస్తా: హరీశ్

మంత్రిలా కాదు.. పెద్ద మేస్త్రీలా పని చేస్తా: హరీశ్

హైదరాబాద్: సాగునీటి ప్రాజెక్టుల పనులు పూర్తయ్యే వరకు మంత్రిలా కాకుండా పెద్ద మేస్త్రీలా పని చేస్తానని మంత్రి హరీష్ రావు అన్నారు. ప్