ఎంఎంటీఎస్ సర్వీసులు పాక్షికంగా రద్దు

ఎంఎంటీఎస్ సర్వీసులు పాక్షికంగా రద్దు

హైదరాబాద్ : నగరంలోని కాచిగూడ - ఫలక్‌నుమా మధ్య ట్రాక్ పనులు జరుగుతున్నందున ఎంఎంటీఎస్ రైళ్లు పాక్షికంగా రద్దు చేయబడ్డాయని దక్షిణమధ్