కాంగ్రెస్ నేతలకు సంస్కారం లేదు : ఎమ్మెల్యే ఆల

కాంగ్రెస్ నేతలకు సంస్కారం లేదు : ఎమ్మెల్యే ఆల

హైదరాబాద్ : కాంగ్రెస్ నేతలు సంస్కారం లేకుండా మాట్లాడుతున్నారని టీఆర్‌ఎస్ ఎమ్మెల్యే ఆల వెంకటేశ్వర్‌రెడ్డి కోపోద్రిక్తులయ్యారు. టీఆర

గంగాళంలా ఉన్న చెరువులను తాంబాళంలా

గంగాళంలా ఉన్న చెరువులను తాంబాళంలా

హైదరాబాద్ : గత పాలకుల వల్లే గంగాళంలా ఉన్న చెరువులను తాంబాళంలా మారాయని టీఆర్‌ఎస్ ఎమ్మెల్యే ఆల వెంకటేశ్వర్‌రెడ్డి పేర్కొన్నారు. శాసన