కాసేపట్లో శాసనసభ్యుల కోటా మండలి ఎన్నికల ఫలితాలు

కాసేపట్లో శాసనసభ్యుల కోటా మండలి ఎన్నికల ఫలితాలు

హైదరాబాద్: ఎమ్మెల్యే కోటా ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల ఫలాతాలు మరికాసేపట్లో వెలువడనున్నాయి. మంగళవారం అసెంబ్లీ కమిటీహాల్-1లో ఉదయం 9 గంటలకు ప్ర