జపాన్‌లో ఓ ఊరికి లక్ష్మీదేవి పేరు

జపాన్‌లో ఓ ఊరికి లక్ష్మీదేవి పేరు

బెంగళూరు: అవును నిజమే.. ఎక్కడో దేశం కాని దేశంలో మన హిందూ దేవత పేరును ఓ ఊరికి పెట్టారు. జపాన్ రాజధాని టోక్యోకు దగ్గరలో ఉండే ఆ ఊరి ప