నీ భార్య,కొడుకుని కాల్చేశా.. జడ్జికి ఫోన్..వీడియో

నీ భార్య,కొడుకుని కాల్చేశా.. జడ్జికి ఫోన్..వీడియో

గుర్గావ్: మహిపాల్ సింగ్ అనే వ్యక్తిగత భద్రతా అధికారి గుర్గావ్ అడిషినల్ షెషన్స్ జడ్జి కృష్ణకాంత్ శర్మకు ఫోన్ చేసి నీ భార్య, కొడుకున