కావడియాల వీరంగంపై సుప్రీంకోర్టు సీరియస్

కావడియాల వీరంగంపై సుప్రీంకోర్టు సీరియస్

భక్తిపేర కాషాయం కట్టి పుణ్యతీర్థాల యాత్రకు వెళ్లే కావడియాల హింసాకాండపై సుప్రీంకోర్టు మండిపడింది. ఇది ఆగిపోవాల్సిందేనని సర్కారుకు స