కాకినాడ ఓట్ల లెక్కింపు షురూ..


కాకినాడ ఓట్ల లెక్కింపు షురూ..

ఆంధ్రప్రదేశ్ : తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని కాకినాడ నగరపాలక ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు ఇవాళ ఉదయం 8 గంటలకు ప్రారంభమైంది. అధికారులు ఓట్ల ల