కేటీఆర్ బర్త్ డే సందర్భంగా 15 వేల మొక్కలు నాటే కార్యక్రమం

కేటీఆర్ బర్త్ డే సందర్భంగా 15 వేల మొక్కలు నాటే కార్యక్రమం

హైదరాబాద్ : మంత్రి కేటీఆర్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఎమ్మెల్సీ శంభీపూర్ రాజు 15 వేల మొక్కలు నాటే కార్యక్రమం చేపట్టారు. కూకట్‌పల్లి నియ