సుప్రీంకోర్టు చరిత్రలో ముగ్గురు మహిళా న్యాయమూర్తులు...

సుప్రీంకోర్టు చరిత్రలో ముగ్గురు మహిళా న్యాయమూర్తులు...

ఢిల్లీ: 68 ఏండ్ల సుప్రీంకోర్టు చరిత్రలో ముగ్గురు మహిళా న్యాయమూర్తులు ఒకే సారి నియమించబడ్డారు. మొన్నటి వరకు ఇద్దరు మహిళా న్యాయమూర్త