హఫీజ్ సయీద్ ఉగ్రవాదే : పాక్

హఫీజ్ సయీద్ ఉగ్రవాదే : పాక్

ఇస్లామాబాద్ : అంతర్జాతీయ సమాజం ఒత్తిడి నేపథ్యంలో ముంబై పేలుళ్ల(26/11) సూత్రధారి, జమాత్ ఉద్ దువా చీఫ్ హఫీజ్ సయీద్ ఉగ్రవాదే అని పాకి