జూనియర్ పంచాయతీ కార్యదర్శి పరీక్ష ఫలితాలు విడుదల

జూనియర్ పంచాయతీ కార్యదర్శి పరీక్ష ఫలితాలు విడుదల

హైదరాబాద్ : జూనియర్ పంచాయతీ కార్యదర్శి పరీక్ష ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. పంచాయతీరాజ్ కమిషనర్ నీతూ ప్రసాద్ ఎంపికైన అభ్యర్థుల వివరాలు వెల

జూ. పంచాయతీ కార్యదర్శుల దరఖాస్తు గడువు పెంపు

జూ. పంచాయతీ కార్యదర్శుల దరఖాస్తు గడువు పెంపు

ఈ నెల 15 వరకు అవకాశం.. రుసుం చెల్లింపునకు 14వ తేదీ ఆఖరు అక్టోబర్ 4న పరీక్ష నిర్వహణ హైదరాబాద్ : జూనియర్ పంచాయతీ కార్యదర్శుల ప