ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంకులో 45 లక్షలు చోరీ

ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంకులో 45 లక్షలు చోరీ

భువనేశ్వర్ : ఒడిశా రూర్కేలాలోని ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంకులో మంగళవారం ఉదయం భారీ చోరీ జరిగింది. ఉదయం 10.30 గంటల సమయంలో ఏడుగురు వ్యక్త