యో-యో టెస్టు ఇంత కఠినమా..దేవుడు కనిపించాడు! వీడియో

యో-యో టెస్టు ఇంత కఠినమా..దేవుడు కనిపించాడు! వీడియో

లండన్: ఆధునిక క్రికెట్లో ఆటగాళ్ల ఫిట్‌నెస్‌ను తెలుసుకునేందుకు ఆయా టీమ్ మేనేజ్‌మెంట్లు యో-యో టెస్టును నిర్వహిస్తున్న విషయం తెలిసింద