టీఎస్ పోలీసులు దేశానికే ఆదర్శం: జయేష్ రంజన్

టీఎస్ పోలీసులు దేశానికే ఆదర్శం: జయేష్ రంజన్

హైదరాబాద్: హెచ్‌ఐసీసీలో సొసైటీ ఫర్ సైబరాబాద్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఆధ్వర్యంలో సైబర్ సెక్యూరిటీ సమావేశం జరుగుతోంది. సమావేశాన్ని ఐటీ ప