సినిమా థియేటర్లలో కొనసాగుతున్న తనిఖీలు

సినిమా థియేటర్లలో కొనసాగుతున్న తనిఖీలు

హైదరాబాద్: సినిమా థియేటర్లలో తూనికలు, కొలతల శాఖ అధికారులు తనిఖీలు కొనసాగిస్తున్నారు. ఇవాళ ఆర్టీసీ క్రాస్‌రోడ్డులోని సంధ్య థియేటర్