వరిపొలాల్ని ధ్వంసం చేసిన గజరాజులు..వీడియో

వరిపొలాల్ని ధ్వంసం చేసిన గజరాజులు..వీడియో

అసోం: అసోంలో గజరాజులు వీరంగం సృష్టించాయి. హోజాయ్ జిల్లాలోని ఓ గ్రామంలోకి ఏనుగుల గుంపు ప్రవేశించింది. ఏనుగులు వరిపొలాల్లోకి చొరబడ