ఉదయం 8 గంటలకు ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభం..

ఉదయం 8 గంటలకు ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభం..

గుజరాత్ : ఇవాళ ఉదయం 8 గంటలకు గుజరాత్, హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభం కానున్నది. గుజరాత్‌లోని మొత్తం 33 జిల్లాల్లో 37