హోంవర్క్ చేయలేదని 500ల గుంజిలు

హోంవర్క్ చేయలేదని 500ల గుంజిలు

ముంబై : ఓ విద్యార్థిని హోంవర్క్ చేయలేదని.. ప్రధానోపాధ్యాయురాలు 500ల గుంజిలు తీయించింది. ఈ ఘటన నవంబర్ 24న మహారాష్ట్రలోని కొల్హాపూర్

పాఠశాలకు సెలవిచ్చి ప్రేమించుకుంటున్నారు

పాఠశాలకు సెలవిచ్చి ప్రేమించుకుంటున్నారు

మీరట్(యూపీ): ప్రేమికులు ప్రేమించుకోవడానికి సమయం, సందర్భం అవసరం లేదు. వాళ్లకు ఎప్పుడు ప్రేమించుకోవాలనిపిస్తే అప్పుడే ప్రేమించుకోవచ్