గోమ్ సి7, సి7 నోట్ స్మార్ట్‌ఫోన్ల విడుదల

గోమ్ సి7, సి7 నోట్ స్మార్ట్‌ఫోన్ల విడుదల

మొబైల్స్ తయారీదారు గోమ్.. సి7, సి7 నోట్ పేరిట రెండు నూతన స్మార్ట్‌ఫోన్లను భారత మార్కెట్‌లో విడుదల చేసింది. 2/3 జీబీ ర్యామ్ వేరియెం