జీవితంలో తొలిసారి ఓటేసిన గద్దర్

జీవితంలో తొలిసారి ఓటేసిన గద్దర్

హైదరాబాద్: తెలంగాణ ఎన్నికల్లో ఓ వింత చోటు చేసుకుంది. తన జీవితంలో తొలిసారి ఓటు వేశారు ప్రజా గాయకుడు గద్దర్. తన సతీమణితో కలిసి ఆల్వా