తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్స‌వ పాట‌.. వీడియో

తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్స‌వ పాట‌.. వీడియో

రేలారే రేలారే.. నీళ్ల‌ల్లో నిప్ప‌ల్లే.. వ‌చ్చింది నిజ‌మ‌ల్లే.. ప‌డి లేచి నిలిచే ర‌ణ‌ములో నాతెలంగాణా.. లేచి నిలిచి గెలిచే ర‌ణ‌ము