ఢిల్లీకి బయల్దేరివెళ్లిన ఆర్థికమంత్రి ఈటల

ఢిల్లీకి బయల్దేరివెళ్లిన ఆర్థికమంత్రి ఈటల

హైదరాబాద్: రాష్ట్ర ఆర్థికమంత్రి ఈటల రాజేందర్ ఈ ఉదయం ఢిల్లీ బయల్దేరి వెళ్లారు. ఢిల్లీ పర్యటనలో భాగంగా మంత్రి ఆర్థికమంత్రుల సాధికార